Team

Prof. Dr.
Torsten Becker
 +49 30 5019-3591
  Torsten.Becker   HTW-Berlin.de
 Mathematik
Prof. Dr.
Beate Bergter
 +49 30 5019-3659
  Beate.Bergter   HTW-Berlin.de
 Mathematik
Prof. Dr.
Christina Erlwein-Sayer
 +49 30 5019-3486
  Christina.Erlwein-Sayer   HTW-Berlin.de
 Mathematik
 
Paula Gildner
 +49 30 5019-3292
  Paula.Gildner   HTW-Berlin.de
Jana Günther
 +49 30 5019-3813
  Jana.Guenther   HTW-Berlin.de
Prof. Dr.
Dietmar Hillebrand
 +49 30 5019-2409
  Dietmar.Hillebrand   HTW-Berlin.de
 Mathematik
 
Prof. Dr.
Manfred-Erich Jäger-Ambrozewicz
 +49 30 5019-3585
  Manfred.Jaeger-Ambrozewicz   HTW-Berlin.de
 Wirtschaftsmathematik, Finanzmathematik, Finanzprodukte
 
Kathrin Kulka
 +49 30 5019-3436
  Kathrin.Kulka   HTW-Berlin.de
 Lehreinsatzplanung, Kursbelegung und Prüfungsplanung der Studiengänge: Internationale Medieninformatik Informatik und Wirtschaft Wirtschaftskommunikation Wirtschaftsmathematik Finanzdienstleisungs- und Risikomanagement
 
Dr.
Alla Petukhina
 +49 30 5019-2294
  Alla.Petukhina   HTW-Berlin.de
 Data Science, Quantitative finance
 
Mai Phuong Phan
 +49 30 5019-3972
  Mai.Phan   HTW-Berlin.de
 Mathematik
Prof. Dr.
Nataliya Togobytska
 +49 30 5019-3483
  Nataliya.Togobytska   HTW-Berlin.de
 Mathematik
 
Prof. Dr.
Sunna Torge
 +49 30 5019-2553
  Sunna.Torge   HTW-Berlin.de